Dunia buku tuntut perubahan

TAHUN 2006 mencatatkan banyak juga kemajuan dan perkembangan dalam industri perbukuan di negara ini. Sedikit sebanyak pelbagai peristiwa yang berlaku sepanjang tahun lalu mencerminkan sikap dan amalan membaca di kalangan rakyat negara ini yang semakin meningkat. Antara kegiatan yang menonjol termasuklah pesta buku, wacana buku, kempen membaca dan penerbitan buku baru terutamanya dalam genre memoir dan biografi.

Walaupun banyak teguran dan kritikan dilemparkan terhadap penyelenggaraan Pesta Buku Kuala Lumpur 2006 yang dilihat tidak bermaya dan masih di takuk lama, namun penganjurnya masih mampu meneruskan pesta yang menghimpunkan peminat buku tanah air.

Setahun sekali penggiat buku tempatan berkumpul di sini – pustakawan datang dari seluruh pelosok negeri membuat tempahan buku untuk perpustakaan masing- masing, editor dan penerbit mengintai pengarang berpotensi di sini, selain menguar- uarkan buku baru melalui program diskusi dan pelancaran buku. Ulat buku juga tidak ketinggalan mencari-cari judul buku yang diminati.

Semasa dimulakan pada 1982 pesta ini lebih bertumpu di Kuala Lumpur sahaja. Pesta buku yang digerakkan oleh ‘tauke buku’ ketika itu dirasakan kurang mendatangkan kesan. Oleh hal yang demikian, Majlis Kemajuan Buku Kebangsaan (MKBK) telah mencari jalan mengadakan pesta buku yang terancang dan tersusun di seluruh negeri dan daerah. Selepas itu, pesta buku anjuran Majlis Kemajuan Buku Malaysia (MBKM) dan badan-badan dalam industri buku telah dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Malaysia dari semua negeri dan kini telah berusia suku abad. Wajarlah pesta ini mencerminkan kematangan pengurusannya bagi memenuhi matlamat Dasar Buku Negara.

Selain MBKM perlu membuat perubahan dengan mengemukakan program yang lebih sesuai dengan cita rasa pembaca pada hari ini, syarikat-syarikat yang membuat pameran perlu juga menambah lebih banyak judul terutama bagi bidang yang berkaitan dengan teknologi komputer, pengurusan, sains dan teknologi serta perdagangan dan bidang profesional yang lain kerana judul-judul ini kini mendapat tempat di kalangan pembaca.

Bergantung kepada judul asing bermakna kita mengalirkan wang ke luar. Penerbit juga mesti berusaha meningkatkan kualiti pameran ke tahap yang lebih profesional. Bahan seperti alat tulis dan buku-buku lama tidak seharusnya dilonggok di pesta bertaraf antarabangsa. Mereka perlu mempromosi buku-buku baru dan terkini, termasuk best seller. Selain pameran dan jualan, MBKM juga perlu memberi pengiktirafan kepada penerbit, editor dan pengarang sama ada dalam bentuk anugerah atau hadiah sebagai insentif kepada mereka. Sifat ‘antarabangsa’ pada pesta ini perlulah ditonjolkan lagi dengan penyertaan penerbit buku asing dalam menjual beli hak cipta intelektual pengarang tempatan.

Kempen membaca juga satu lagi program yang sering diadakan tetapi kesannya dirasakan semakin hari semakin kurang terutama bagi masyarakat di luar Kuala Lumpur. Kempen yang digerakkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia ini nampaknya memerlukan nafas dan nyawa baru demi menjamin hasrat dan pelaburan kerajaan mencapai matlamatnya.

Tidak disangkal bahawa pelancaran kempen membaca 2006 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur memang amat baik namun jumlah pelajar dan masyarakat yang mengambil bahagian dan mendapat faedah langsung adalah terlalu kecil berbanding jumlah keseluruhan masyarakat yang patut diajak sama-sama membaca. Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) di bawah pimpinan ketua pengarahnya yang baru, Siti Zakiah Aman yang kelihatan lebih muda, bersemangat, tegas dan bertenaga serta para pegawai kanan beliau tentu dapat merancang sesuatu yang lebih bermakna, berkesan dan bermanfaat pada masa akan datang.

Siti Zakiah perlulah berani membawa perubahan dengan turut melibatkan penggiat buku di luar PNM dalam setiap program yang diadakan. Apa yang dilakukan sekarang memanglah baik tetapi masyarakat kini lebih sofistikated, pantas, dan inginkan semuanya yang baru.

Kebaharuan inilah yang gagal dibawa oleh PNM dalam menggerakkan kempen dan gerakan membaca. Dasar Buku Negara yang diluluskan oleh Kabinet pada tahun 1985 digubal untuk memastikan pendekatan yang padu bagi perkembangan buku, untuk mengatasi rintangan dalam usaha mewujudkan serta mengembangkan industri buku yang sihat dan untuk mengatasi pelaksanaan yang tidak teratur yang mungkin menghalang perkembangan buku.

Matlamat Dasar Buku Negara yang utama ialah untuk memastikan supaya buku dalam bahasa Melayu dapat memainkan peranan yang berkesan sebagai alat pembangunan fikiran, sosial dan kebudayaan, sesuai dengan keperluan dan cita-cita negara. Dengan jumlah terbitan dalam bahasa Melayu yang bertambah setiap tahun, dapatlah dikatakan bahawa dasar ini sedikit sebanyak telah berjaya merangsang penerbitan buku dalam bahasa Melayu.

Dengan kadar pembacaan buku yang masih rendah, matlamat untuk memastikan supaya buku dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat di negara ini masih belum tercapai sepenuhnya. Pertambahan judul bukan bermakna semakin ramai rakyat yang membaca.

Untuk memastikan supaya rakyat di negara ini mempunyai minat membaca yang tinggi, masih banyak yang perlu dilakukan. Kempen membaca yang lebih giat dan berkesan mesti dilakukan.

Kerja menerbitkan buku adalah tugas profesional. Sampai kini, kita belum mempunyai sebuah pun institusi latihan bagi melatih pengarang dan editor dalam kerja mengarang dan menyunting. Berbeza keadaannya bagi bidang seni yang mempunyai Akademi Seni Kebangsaan (ASK), Balai Seni Lukis Negara dan Istana Budaya ataupun Perbadanan Kemajuan Filem Nasional (Finas).

Untuk memastikan supaya semua buku yang diterbitkan di negara ini mencapai mutu yang baik dari segi isi dan juga dari segi bentuk fizikalnya perlulah diwujudkan institut latihan sebagaimana yang terdapat di India ataupun di negara Barat yang menganjurkan sesi bengkel dan kursus profesional jangka pendek.

MBKM sebagai sebuah badan profesional dan penasihat buku peringkat kebangsaan telah diamanahkan untuk melaksanakan dasar dan saranan yang terkandung dalam Dasar Buku Negara boleh merintis jalan ke arah penubuhan sebuah institut perbukuan di negara ini.

MBKM juga berperanan memajukan penerbitan buku dan menggalakkan perusahaan buku di negara ini. Namun usaha ini nampaknya semakin kurang berkesan.

Kalau dulu MBKM ada menganjurkan Hadiah Buku Kebangsaan, kini tidak ada lagi hadiah buku yang berprestij untuk pengarang, penerbit dan editor di negara ini. Program penggalakan perlulah dihidupkan kembali demi meningkatkan profesionalisme di kalangan petugas buku.

Penerbitan buku terjemahan terus memperlihatkan zaman gelapnya khususnya bagi penerbitan peringkat tinggi. Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM) masih meneruskan dasarnya menerbitkan buku yang membuat untung. Menterjemah sebagai suatu kegiatan ilmu dan mengembangkan budaya bukan lagi menjadi keutamaan.

Karya terjemahan yang dapat dianggap besar dan menonjol terbit 2006 ialah Memoirs of a Geisha karya Arthur Golden yang telah diterjemahkan oleh Abd. Latiff Bidin dan diberi judul Kenang-Kenangan Seorang Geisha. Latiff tentu sahaja berdepan dengan cabaran ketika menterjemahkan novel yang kaya dengan nilai sastera seperti penggunaan bahasa yang berseni dan berirama, disulami ungkapan melankolik dan bombastik.

Tambahan pula, beliau menterjemah dalam tempoh yang amat singkat, 45 hari, bagi karya setebal lebih 700 halaman ini.

Advertisements

Leave a comment

Filed under ROOSFA HASHIM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s