Mengkaji buku haram

KEMENTERIAN Keselamatan Dalam Negeri baru-baru ini mengharamkan 37 judul buku serta penerbitan mengenai agama Islam yang didapati mempunyai fakta yang menyeleweng dan boleh menjejaskan akidah umat Islam.

Dua puluh satu judul yang dilarang itu dalam bahasa Inggeris dan terbit di Amerika Syarikat (AS), United Kingdom dan Jordan manakala 16 tajuk lagi adalah dalam bahasa Melayu yang diterbitkan oleh penerbit tempatan dan Indonesia.

Setiausaha Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran, Che Din Yusoh berkata, penerbitan itu dikenakan perintah larangan mengikut Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 kerana isi kandungan serta penulisan yang menyentuh kesucian agama Islam, menyelewengkan fakta dan ajaran Islam sebenar atau mempunyai unsur yang menyesatkan akidah, serta menghina nabi dan rasul.

“Sekiranya penerbitan berkenaan dibiarkan ia boleh menimbulkan kekeliruan dan kegelisahan dalam kalangan umat Islam dan seterusnya boleh memudaratkan ketenteraman awam,” katanya.

Senarai tajuk buku serta penerbitan, nama pengarang, penyusun atau penterjemah, penerbit serta dari negara mana buku berkenaan dicetak disenaraikan dalam Warta Kerajaan bertarikh 26 April 2007.

Di Malaysia, perbahasan tentang bahan-bahan yang diharamkan memang amat kurang. Apa yang selalu dibaca adalah berita tentang pengharaman sesuatu judul buku, akhbar atau majalah, noktah.

Orang media kebanyakannya menolak sebarang bentuk larangan dan pengharaman terbitan atas nama kebebasan bersuara atau kebebasan akhbar, manakala orang akademik sering bersikap terbuka terhadap apa jua pemikiran kerana bagi mereka jalan keluar bagi sesuatu pendapat yang bertentangan atau yang batil ialah dengan menerbitkan kajian atau pandangan baru bagi membatalkan atau menolak pandangan yang salah.

Dalam negara seperti Malaysia, orang media dan orang akademik juga memahami bahawa di negara berbilang agama dan etnik ini, kepentingan semua pihak perlu dijaga termasuk sensitiviti kaum. Kerajaan melindungi hak pengarang berupa karya intelek dan kepengarangan, hak penerbit dan pencetak berupa pelaburan dan dalam masa yang sama kerajaan juga mempunyai hak dan kepentingannya yang perlu dilindungi.

Justeru kita melihat di negara ini terdapat pelbagai akta dan undang-undang yang digubal demi menjaga kepentingan semua pihak. Kerahsiaan dokumen kerajaan misalnya dilindungi di bawah Akta Rahsia Rasmi (OSA) manakala pelbagai isu lain di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan.

Dalam sejarah pengharaman buku di negara ini, tidak semua buku kekal diharamkan terutama yang berunsurkan politik.

The Malay Dilemma oleh Mahathir Mohamad adalah contoh buku yang tidak disenangi oleh pemerintah ketika mula-mula diterbitkan. Namun demikian, apabila pucuk pimpinan bertukar tangan, buku itu dilepaskan daripada senarai yang diharamkan dan diulang cetak beberapa kali dan kini dianggap karya klasik.

Demikian juga, semasa hidupnya, Khatijah Sidek menerbitkan memoirnya secara bersiri dalam majalah Eastern Horizon di Hong Kong kerana sukarnya menerbitkan kisah hidupnya yang bersengketa dengan pemimpin ketika itu. Walau bagaimanapun, memoir tersebut diterbitkan di negara ini apabila suasana politik telah berubah.

Karen Armstrong, banyak menerbitkan buah fikirannya yang memperjuangkan kesamarataan dan persefahaman di antara agama yang berbeza diharamkan bukunya oleh KKDN dua tahun lalu berjudul A History of God dan Muhammad: A Biography of the Prophet.

Tahun lalu, KKDN mengharamkan bukunya The Battle for God manakala pada tahun 1992 juga diharamkan bukunya Muhammad A Western Attempt to Understand Islam. Walau bagaimanapun, banyak karya beliau yang lain yang dilihat lebih progresif dan memihak kepada keamanan sejagat tidak pula diharamkan oleh KKDN.

Di sini kita melihat bahawa adanya tapisan yang teliti dilakukan oleh KKDN terhadap sesebuah karya dan pengarang.

Satu kajian yang saya terbitkan terhadap 182 judul dilarang edarannya sepanjang tempoh antara tahun 2000 hingga 2005, memperlihatkan bahawa yang paling banyak adalah buku dalam bahasa Melayu (42 peratus) diikuti dalam bahasa Inggeris (39 peratus), bahasa Cina (17 peratus), bahasa Tamil (tiga peratus).

Pada keseluruhannya, sepanjang lima tahun tersebut, tiga suku daripada judul yang diharamkan adalah terdiri daripada judul-judul yang diimport.

Pada 2004, pengharaman judul dari luar negara melonjak kepada 73 (100 peratus) dan dengan yang demikian, jumlah pengharaman judul dalam bahasa Inggeris turut meningkat. Bahkan, pada tahun tersebut memang tiada satu pun judul tempatan yang diharamkan oleh KKDN.

Kebanyakan buku yang diharamkan adalah dari Indonesia (31 judul) diikuti Amerika Syarikat (28 judul), United Kingdom (27 judul), Hong Kong (26 judul), Taiwan (sembilan judul), Australia (tiga judul) dan India serta Kanada masing-masing dua judul dan beberapa negara lain (8 judul). Hampir kesemua buku dari Indonesia adalah berkaitan agama Islam atau Kristian yang dapat dianggap mengancam akidah umat Islam di negara ini.

Kebanyakan buku dari Hong Kong pula adalah buku lucah. Bagi mengelak daripada diharamkan edarannya, bahan-bahan yang diterbitkan mestilah tidak mengandungi perkara-perkara yang menyentuh kesucian Islam; tidak mempropagandakan akidah, hukum dan ajaran yang bercanggah dengan mazhab Ahli Sunah Waljamaah; tidak mempersendakan dan mempersoalkan kewibawaan sember-sumber hukum Islam yang utama iaitu al-Quran, Sunnah, Ijma’ dan qias; tidak bercanggah dengan pegangan mazhab Ahli Sunah Waljamaah; tidak bertentangan dengan fatwa atau pendapat jumhur ulama; tidak mengandungi unsur-unsur Isra‘illiyat, Khurafat dan kebudayaan karut; tidak menimbulkan keraguan dan kegelisahan awam; tidak mengandungi penulisan ayat-ayat al-Quran dengan tulisan selain daripada bahasa Arab; tidak menyalahi fakta-fakta sejarah; dan tidak mengilustrasikan gambar-gambar para nabi, sahabat yang empat, malaikat serta memperwatakkan gambar-gambar tersebut.

Dalam suatu senarai yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam (Jakim) terdapat 89 judul buku dalam bahasa Inggeris dan 292 judul dalam bahasa Melayu yang diharamkan sejak tahun 1969. Jadi, jumlah pengharaman lebih banyak kepada judul dalam bahasa Melayu.

Namun demikian, pecahan besar adalah bahan-bahan dalam bahasa Indonesia yang digolongkan juga sebagai bahan bahasa Melayu.

Judul pertama dalam senarai tersebut adalah sebuah dokumen tanpa nama pengarang, pencetak mahupun penerbit. Dokumen ini direkodkan sebagai bermula dengan “Kita telah bangun dari tidur nyenyak pada petang 31.5.1969 . . .” dan berakhir dengan . . .” Janganlah takut di atas perkara yang benar.” Dua bahan berikutnya juga demikian sifatnya tetapi menggunakan nama pengarang Bumi Putra Jati dan Awang Sulong. Bahan keempat direkodkan sebagai dokumen yang bermula dengan” Assalamualaikum Warahmatullahi Taala Wabarakatuh…”. Dua dokumen lain tanpa judul adalah tulisan Hj. Sulaiman Palestine. Kesemua bahan ini terbit pada tahun 1969.

Advertisements

Leave a comment

Filed under ROOSFA HASHIM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s